dr inż. MONIKA JANASZEK-MAŃKOWSKA

Dyscyplina naukowa:Inżynieria Mechaniczna
Specjalności:modelowanie matematyczne, optymalizowanie biosystemów
Stopień naukowy: doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej

Zainteresowania naukowe:
Komputerowa analiza obrazów produktów rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem analizy barwy i tekstury, optymalizacja procesów oraz zastosowanie technik komputerowych w rolnictwie, w tym modelowania i analizy danych doświadczalnych, technik DataMining, systemów bazodanowych w naukach rolniczych, systemów wspomagających decyzje.

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki, Instytut Inżynierii Mechanicznej, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |